Liên hệ tư vấn 0922 333 633

Bộ máy lãnh đạo

 

Công ty Cổ phần Hợp tác Ja Việt
Chuyên lĩnh vực Đào tạo và Phái cử Thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc và học tập
 
 
Công ty Cổ phần Hợp tác Ja Việt (Tiếng Nhật)
Chuyên lĩnh vực Đào tạo và Phái cử Thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc và học tập